Korisne informacije

Bonitetna ocjena tvrtke: AA+

POZIV NA JAVNO SAVJETOVANJE

05.09.2019. POZIV NA JAVNO SAVJETOVANJE 05.09.2019. - Trgovačko društvo GROBLJA JASTREBARSKO d.o.o. prije pribavljanja suglasnosti od strane predstavničkog tijela Grada Jastrebarskog sukladno načelu javnosti provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na prijedlog Općih uvjeta isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja.

POZIV NA JAVNO SAVJETOVANJE

05.09.2019. - Trgovačko društvo GROBLJA JASTREBARSKO d.o.o. prije pribavljanja suglasnosti od strane predstavničkog tijela Grada Jastrebarskog sukladno načelu javnosti provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na prijedlog Općih uvjeta isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 05. listopada 2019. dostave svoje prijedloge i primjedbe na nacrt Općih uvjeta isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja putem Obrasca za savjetovanje na e-mail: info@groblja-jastrebarsko.hr

Tekst prijedloga Općih uvjeta isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja i Obrazac za savjetovanje nalaze se na ovoj web stranici pod Dokumenti, Javna savjetovanja.

Početak savjetovanja: 05. rujna 2019.

Završetak savjetovanja: 05.listopada 2019.

Razlog donošenja akta:

Pravna osnova za donošenje Općih pravila isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) sadržana je u odredbi članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 68/18, 110/18).

Dana 04. kolovoza 2018. je stupio na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 68/18, 110/18) - u daljnjem tekstu: Zakon, kojim se uređuju načela komunalnog gospodarstva, obavljanje i financiranje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture, plaćanje komunalnog doprinosa i komunalne naknade, održavanje komunalnog reda i druga važna pitanja za komunalno gospodarstvo.

Odredbom članka 24. Zakona utvrđene su komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: uslužne komunalne djelatnosti), a među kojima je i usluga ukopa pokojnika unutar groblja.

Odredbom članka 25. Zakona propisano je da se pod uslugama ukopa pokojnika unutar groblja podrazumijeva ispraćaj i ukop unutar groblja u skladu s posebnim propisima.

Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog je na svojoj 15. sjednici održanoj dana 11. srpnja 2019. donijelo Odluku o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Grada Jastrebarskog (»Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog«, broj 5/19) - u daljnjem tekstu: Odluka.

Odredbom članka 2. stavka 2. točke 3. Odluke utvrđeno je da su u smislu Odluke, uslužne komunalne djelatnosti i usluge ukopa.

Odredbom članka 4. stavka 2. Odluke utvrđeno je da se obavljanje komunalne djelatnosti usluge ukopa povjerava trgovačkom društvu GROBLJA JASTREBARSKO d.o.o. Jastrebarsko, Antuna Mihanovića 14. (u daljnjem tekstu: Društvo), a odredbom članka 7. stavka 1. Odluke utvrđeno je da se obavljanje komunalne djelatnosti usluge ukopa povjerava na neodređeno vrijeme. Odluka je stupila na snagu dana 27. srpnja 2019. godine.

Odredbom članka 30. Zakona utvrđeno je da isporučitelj komunalne usluge koji obavlja uslužnu komunalnu djelatnost u svrhu obavljanja te djelatnosti u skladu sa Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona te u skladu s posebnim propisima donosi opće uvjete isporuke komunalne usluge i sklapa s korisnikom komunalne usluge ugovor o isporuci komunalne usluge.

Opće uvjete donosi isporučitelj komunalne usluge, uz prethodnu suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave. Opći uvjeti objavljuju se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave, na njezinim mrežnim stranicama te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama isporučitelja komunalne usluge.

Stupanjem na snagu Zakona, Društvo, kao isporučitelj komunalne usluge ukopa, obvezno je na donošenje općih uvjeta.

GROBLJA JASTREBARSKO d.o.o.

Raspored ukopa

Prijedlozi i primjedbe

Imate pitanje, prijedlog ili kritiku? Niste saznali željenu informaciju? Pišite nam, javit ćemo vam se u najkraćem mogućem roku.

evolare group