Korisne informacije

Česta pitanja

05.02.2024.

Koji su dokumenti potrebni za ugovaranje sahrane?

Potrebni dokumenti: dozvola za ukop, osobna iskaznica pokojnika ili dokument s OIB-om kako bi se mogao izvršiti upis pokojnika u Registar umrlih i Grobni očevidnik.

Što nam je potrebno za izgradnju nadgrobnog uređaja (spomenika)?

Za izgradnju nadgrobnog uređaja (spomenika) potrebno je ishoditi suglasnost/odobrenje kojim se utvrđuju uvjeti izgradnje i postave nadgrobnog uređaja (spomenika).

Koja su groblja na području Grada Jastrebarskog?

Na području Grada Jastrebarskog postoje 13 groblja.

Mjesna groblja: Cvetković, Domagović, Dragovanšćak, Gorica Svetojanska, Gornja Kupčina, Gornji Desinec, Pavlovčani, Petrovina, Plešivica, Slavetić, Stankovo, Volavje

Gradsko groblje: Jastrebarsko

Kako postupiti u slučaju krađe ili devastacije na grobnom mjestu?

U slučaju krađe ili devastacije nadgrobnog uređaja potrebno je prijaviti policiji, te nakon toga obavijestiti Groblja Jastrebarsko d.o.o. u pismenom obliku.

Gdje se mogu ishoditi dokumenti za odjavu preminule osobe?

Dokumenti za odjavu umrle osobe ishode se u matičnom uredu za umrle osobe i to na području grada ili opčine gdje je umrla osoba preminula.

Koji su dokumenti potrebni za odjavu preminule osobe, te pokretanje ostavinske rasprave?

Za odjavu preminule osobe potrebna je potvrda o smrti, a za ostavinsku raspravu smrtovnica.

Tko je vlasnik groblja, a tko grobnih mjesta?

Vlasnik groblja na području Grada Jastrebarskog je Grad Jastrebarsko. Fizičke osobe su korisnici grobnih mjesta i vlasnici su nadgrobnih uređaja (grobnica, spomenika, grobnih ploča i opreme). Zemljište koje zauzima grobno mjesto dodijeljeno je korisnicima na korištenje na neodređeno vrijeme. Dakle, korisnici nisu vlasnici zemljišta na kojem se nalazi grobno mjesto nego im je zemljište dodijeljeno na korištenje.

Tko održava i uređuje grobno mjesto?

Održavanje i uređivanje grobnog mjesta paravo je i obveza svakog korisnika.

Kako se ustupa pravo korištenja grobnog mjesta?

Pravo korištenja grobnog mjesta ustupa se ugovorom o ustupanju prava korištenja. Ukoliko grobno mjesto ima više korisnika za ustupanje je potrebna suglasnost svih korisnika.

Kada je grobno mjesto napušteno?

Grobno mjesto se smatra napuštenim ukoliko godišnja grobna naknada za isti nije plaćana deset godina za redom. Istekom tog roka, prestaje pravo korištenja grobnog mjesta i sva prava koja su upisana u grobnu evidenciju. Činjenica da je grob uređivan, održavan ili posjećivan ne utjeće na prestanak prava korištenja.

Raspored ukopa

Prijedlozi i primjedbe

Imate pitanje, prijedlog ili kritiku? Niste saznali željenu informaciju? Pišite nam, javit ćemo vam se u najkraćem mogućem roku.

evolare group