Raspored ukopa

  • Gradsko groblje Jastrebarsko
  • 24.05. 14:00 Ivan Vidas (92)
  • Groblje Kupčina Gornja
  • 25.05. 12:30 Dragica Fišter rođ. Štamičar (91)

Prijedlozi i primjedbe

Imate pitanje, prijedlog ili kritiku? Niste saznali željenu informaciju? Pišite nam, javit ćemo vam se u najkraćem mogućem roku.

evolare group